Verkeer en mobiliteit

De Technische Dienst streeft naar een vlot en veilig verkeersgebeuren waarbij tegelijkertijd aandacht besteed wordt aan duurzaamheid.

Je kan bij deze dienst terecht voor algemene info over verkeer en mobiliteit in de gemeente, verkeersproblemen, verkeersregelingen, wegomleggingen …

Deze dienst staat ook in voor:

  • behandeling van klachten;
  • opmaak van aanvullende politiereglementen;
  • opvolging mobiliteitsbeleid;
  • contacten met De Lijn;
  • samenwerking met de scholen i.v.m. duurzame veilige schoolomgevingen.

De naleving van de verkeersregels is een zaak van ordehandhaving, hiervoor staat de Lokale Politie in.

Wegen- en rioleringswerken worden weergegeven op www.wegenwerken.be. Je kan er de plaats en de omleiding van de werken terugvinden.