Vergunning voor tijdelijke bewegwijzering van een manifestatie

Organiseert u een manifestatie van culturele, godsdienstige, sportieve of recreatieve aard en wenst u wegwijzers te plaatsen, dan heeft u een vergunning voor tijdelijke bewegwijzering van een manifestie nodig.

Voorwaarden

  • Uw manifestatie is van culturele, godsdienstige, sportieve of recreatieve aard.
  • De bewegwijzering is beperkt in de tijd

Procedure

U vraagt de verguning aan bij het college van burgemeester en schepenen.

Wat meebrengen

  • Stratenplan met aanduiding waar de bewegwijzering zal staan.

Aanvraag verkeersborden

De verkeersborden kunnen worden gebruikt onder volgende voorwaarden:

  1. Enkel particulieren en verenigingen van Retie kunnen gebruik maken van de verkeersborden.
  2. Voor werken die door aannemers voor particulieren worden uitgevoerd worden geen borden ter beschikking gesteld.
  3. Het gebruik van de verkeersborden dient schriftelijk te worden aangevraagd op een speciaal daartoe bestemd formulier.
  4. De maximale termijn van het gebruik is 7 dagen.
  5. De verkeersborden worden door de gebruiker afgehaald en teruggebracht op de gemeentelijke werkplaats, Veldenstraat 5 A, T 014 37 11 99.
  6. Het ontleende materiaal moet met de meeste zorg worden behandeld. Beschadigde of verdwenen borden moeten worden vergoed, op eerste verzoek van het college van burgemeester en schepenen.
  7. Door de ondertekening van de aanvraag tot uitlening betuigt de aanvrager zijn instemming met onderhavig reglement. 

Hieronder kunt u het aanvraagformulier downloaden.