Verkeersveilige Schoolomgevingen

lcpboxOctopus © gemeente Retie

Het thema verkeersveiligheid staat hoog op de prioriteitenlijst van het gemeentebestuur. Vanzelfsprekend ook, want het belangt jong en oud aan. De schoolomgevingen verdienen hierbij extra aandacht.

Als gemeentebestuur moedigen we zoveel mogelijk ouders en kinderen aan om te voet of met de fiets naar school te komen. Minder auto's aan een schoolomgeving maakt deze automatisch veiliger en aangenamer. Laat de wagen eens een keertje thuis of parkeer wat verderop in de buurt. Bovendien is een dagelijkse portie beweging goed voor een gezonde en fitte levensstijl.

Een projectgroep buigt zich, samen met de Retiese schooldirecties en lokale politie, over de veiligheid van de schoolomgevingen en -routes. Ze co├Ârdineert het geheel van acties en bekijkt waar er bijkomend nog op ingezet kan worden.

Samen met een expert van VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) werden de Retiese schoolomgevingen onder de loep genomen. Ook de verschillende oudercomités werden bevraagd naar suggesties en bedenkingen. Met deze feedback wordt verder aan de slag gegaan.

Heb je als ouder, leerkracht of betrokkene bepaalde suggesties over een specifieke schoolomgeving of -route? Laat het ons weten. Via een meldingsformulier kan je jouw opmerkingen doorgeven.

Melding verkeersveiligheid schoolomgeving: www.retie.be/melding_schoolomgeving