Sneeuw- en ijsvrij maken van wegen en voetpaden

Tijdens periodes van sneeuw en ijzel, ben ook jij als burger verantwoordelijk voor de veiligheid van anderen.

Het Uniform Gemeentelijk Politiereglement bepaalt namelijk dat bewoners een doorgang van minstens 1,20 meter vrij moeten houden op het voetpad voor de woning. Dit houdt in dat de stoep zoveel mogelijk sneeuw- en ijsvrij wordt gemaakt. Sneeuw en ijs dat geruimd wordt, moet aan de kant worden opgehoopt op een plaats waar het verkeer op de openbare weg niet gehinderd wordt, met vrijlating van straatgoten en rioleringen.
Ook voor postbodes zijn gladde wegen zeker geen pretje. Maak daarom de doorgang naar de brievenbus zoveel mogelijk vrij zodat ze hun werk vlot kunnen uitvoeren.

De strooidiensten stellen alles in het werk om tijdens deze periode de wegen en fietspaden zoveel mogelijk sneeuw- en ijsvrij te maken. Bij zware winterse omstandigheden is het echter onmogelijk om overal tegelijk te strooien. Daarom wordt er jaarlijks door het schepencollege een prioritaire strooiroute vastgesteld.