Sociale Dienst: Juridische Dienst

De juriste van OCMW Retie is verantwoordelijk voor de dienst Schuldbemiddeling, maar tevens vormt zij het aanspreekpunt voor sociale rechtshulp.

Sociale rechtshulp beantwoordt aan vijf B’s. Ze is bereikbaar, beschikbaar, betaalbaar, bruikbaar en begrijpbaar.

De juriste werkt onafhankelijk en is halftijds aanwezig op OCMW Retie. Ze staat ten dienste van alle Retienaren en zal op juridisch vlak verder helpen. Bovendien is elke consultatie gratis. Deze dienst kan geconsulteerd worden voor een eenvoudig advies of informatie over een bepaald juridisch onderwerp, maar evengoed om een aangetekende brief, een ingebrekestelling of een contract te laten opstellen.

Volgende onderwerpen komen regelmatig aan bod:

  • verbintenissenrecht: contracten, koop-verkoop, schenkingen …;
  • familiaal vermogensrecht: erfrecht, huwelijksvermogensrecht, vereffening-verdeling na echtscheiding …;
  • personen- en familierecht: ouderlijk gezag, echtscheiding, onderhoudsgeld, recht op privacy …;
  • huurrecht: niet uitgevoerde herstellingen, huurachterstal, indexering, opzeg …;
  • zakenrecht: burenruzie, mede-eigendom, vruchtgebruik …;
  • insolventierecht: rechtsregels die de positie betreffen van de debiteur die in financiële moeilijkheden verkeert;
  • gerechtelijk recht: beroepsprocedures, collectieve schuldenregeling, pro Deo, verjaringstermijnen …;
  • handels- en economisch recht: consumentenkrediet, handelspraktijken …;
  • sociaal zekerheidsrecht en arbeidsrecht: kinderbijslag, pensioenen ….