Bemiddeling

Bevindt u zich in een conflict met een familielid, uw huisbaas of een buur? Bemiddeling is één van de mogelijke alternatieven om geschillen op te lossen voor een gerechtelijke procedure gestart wordt.

De bemiddeling is een gestructureerde procedure, waarin twee of meer partijen bij een geschil zelf pogen om op vrijwillige basis met de hulp van een bemiddelaar/mediator hun geschil te schikken. De bemiddelaar is een neutrale persoon, die in een strikt vertrouwelijke sfeer samen met u en de andere partij(en) een akkoord zoekt, dat aanvaardbaar is voor iedereen. Deze procedure kan door een van de partijen worden ingeleid of door een rechterlijke instantie worden voorgesteld of gelast.

Bemiddeling kan bij:

  • familiezaken: voor geschillen over een (echt)scheiding, nalatenschap, samenwonen en generatieconflict
  • burgerlijke zaken en handelszaken: voor geschillen tussen klant en leverancier, tussen aandeelhouders, bij betaling van een factuur, geschillen in verband met huisvesting of mede-eigendom
  • sociale zaken: voor geschillen in verband met het ontslag van een werknemer of collectief arbeidsconflict.

Procedure

In het geval van vrijwillige bemiddeling kan de ene partij per aangetekende brief het voorstel tot bemiddeling aan de wederpartij overmaken. Dit voorstel heeft dan de waarde van een ingebrekestelling: het gaat hier dus om een formeel verzoek. De verjaringstermijn wordt gedurende een maand opgeschort, waardoor alle partijen tijd genoeg hebben om het voorstel rustig te bekijken.

In het geval van gerechtelijke bemiddeling kunnen ofwel de partijen of de rechter zelf een bemiddeling voorstellen. De rechter kan echter alleen maar een bemiddeling bevelen als alle partijen akkoord gaan.

Bedrag

Bedrag

De kostprijs van een bemiddeling hangt af van de geleverde diensten, de duurtijd van het bemiddelingstraject, het aantal partijen, het ereloon en de bijkomende kosten van de bemiddelaar.