Juridische hulp

Een jurist van het OCMW geeft informatie en advies over de juridische gevolgen van de problemen waarmee je kampt. Hij/zij kan jouw dossier ook samen met je opvolgen en je begeleiden bij moeilijke procedures. De juristen werken voor de dienst Rechtshulp van het OCMW.

Wie juridische vragen heeft, kan terecht op de Juridische Dienst. Je kan langskomen voor vrijblijvende informatie of een advies over een bepaald juridisch onderwerp, en in sommige gevallen om een contract, een ingebrekestelling of een verzoekschrift voor de rechtbank te laten opstellen.

Iemand vertegenwoordigen voor de rechtbank kan niet. De jurist is geen advocaat!

Strubbelingen met je huisbaas, problemen met je ex, deurwaarders die schulden komen invorderen: zeer veel mensen krijgen ooit wel eens te maken met juridische problemen.
En wat dan?
Iedere Retiese inwoner kan bij de Juridische Dienst van het OCMW terecht voor een eerste advies en eventueel ook voor verdere begeleiding of doorverwijzing.

Je kan op deze dienst terecht met juridische vragen uit alle rechtstakken, bijvoorbeeld:

  • Burgerlijk recht: contracten, erfrecht, koop - verkoop, schenkingen …
  • Huurrecht: opstellen/nalezen contract, niet uitgevoerde herstellingen, huurachterstal, indexering, opzeg …
  • Personen- en familierecht: feitelijk/wettelijk samenwonen, huwelijk, echtscheiding, onderhoudsgeld, recht op persoonlijk contact, recht op privacy …
  • Gerechtelijk recht: beroepsprocedures, collectieve schuldenregeling, aanvragen tweedelijns juridische bijstand (pro deo), verjaringstermijnen …
  • Zakenrecht: burenruzie, mede-eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden …
  • Strafrecht: strafmaat, verloop strafprocedure …

Kom je in aanmerking?

De jurist staat ten dienste van alle inwoners van Retie en zal iedereen op juridisch vlak trachten te helpen.

Hoeveel betaal je hiervoor?

Elke raadpleging is gratis.