Juridische tweedelijnsbijstand (Pro-Deoadvocaat)

Voor juridisch advies kan je terecht bij de externe dienst van juridische bijstand.

Een advocaat uit het werkveld beantwoordt graag jouw vragen.

De Commissie voor Juridische Bijstand helpt jou bij een eerste advies in juridische kwesties. Je kan er voor al jouw vragen terecht. In de praktijk is het aanspreekpunt voornamelijk gespecialiseerd in zakenrecht, strafrecht, familierecht, familiaal vermogensrecht, erfenissen ...

Geel, Stadhuis, Werft 20: elke dinsdag van 17.30 u tot 19.00 u.

Maak een afspraak, W https://www.geel.be/juridische-bijstand of via de afsprakenlijn, T 014 56 77 77.

Westerlo, Gemeentehuis, Boerenkrijglaan 61: elke maandag van 18.00 u tot 20.00 u.

Maak een afspraak via https://www.westerlo.be/rechtshulp of telefonisch via T 014 54 75 75.

Telefonisch advies

Het telefonisch advies kan je bereiken via het nummer T 0476 36 31 92, elke werkdag tussen 14.00 u. en 16.00 u.

Alle juridische adviesverlening is gratis.

Juridische Dienst OCMW

Daarnaast kan je terecht bij de juriste van OCMW Retie; ze is verantwoordelijk voor de dienst Schuldbemiddeling, maar tevens vormt zij het aanspreekpunt voor sociale rechtshulp. Sociale rechtshulp beantwoordt aan vijf B’s. Ze is bereikbaar, beschikbaar, betaalbaar, bruikbaar en begrijpbaar.

Meer info en afspraak maken via: www.retie.be/socialedienst-juridischedienst

Hebt u een advocaat nodig voor juridisch advies, bijstand of vertegenwoordiging? Als u te weinig bestaansmiddelen hebt, kunt u een beroep doen op de juridische tweedelijnsbijstand (vroeger pro-Deoadvocaten genoemd). Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.

Voorwaarden

U kunt een beroep doen op tweedelijnsbijstand als:

  • uw inkomen niet hoger is dan de vastgelegde inkomensgrenzen
  • u onder een bepaalde categorie valt (minderjarigen, leefloners, huurders van een sociale woning, gedetineerden, ...)

Procedure

Als u juridische tweedelijnsbijstand wilt aanvragen, kunt u terecht bij

Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand. De federale overheid betaalt het restbedrag uit aan de advocaat.

Bedrag

Kost

Afhankelijk van uw inkomen, krijgt u een volledige of gedeeltelijke kosteloze juridische bijstand.

Wat meebrengen

  • Identiteitskaart of paspoort
  • Samenstelling van uw gezin
  • Recent bewijs dat u behoort tot de rechtzoekende die wordt vermoed onvermogend te zijn of een recent bewijs van uw (vervangings)inkomen en van de personen waarmee u samenwoont

Bent u zelfstandige, breng dan ook uw laatste btw-aangifte mee.