Re10 - dorp met een plan

Retie heeft een plan. Een centrumplan. Een tienjarenplan. Een tienstappenplan. Een mooi en groots, maar realiseerbaar plan. Een plan vóór iedereen en mét iedereen: 'Re10'.

Het startschot voor Re10 werd gegeven in maart 2014. Tien mooie en ambitieuze projecten werden voorgesteld die stuk voor stuk een positieve stimulans moeten geven aan de leefbaarheid in onze dorpskern. Een grondige hertekening van het centrum, steeds met respect voor het aangename, rustige en landelijke karakter dat Retie eigen is.

Intussen hebben we al een heel traject afgelegd en mogen we al heel wat realisaties afstippen. De herinrichting van de Markt is het sluitstuk van het ganse project.

De krijtlijnen van het ontwerp werden reeds in een voortraject uitgewerkt. In tussentijd lieten er zich echter een aantal veranderingen optekenen: zo werd de Markt geselecteerd als toekomstig Hoppinpunt, wijzigde de regelgeving rond water, krijgen we de kans om Europese steun aan te trekken in het kader van een klimaatrobuuste herinrichting … Het ontwerp werd de voorbije periode afgetoetst aan deze nieuwe evoluties, al blijven de krachtlijnen uit het voorontwerp behouden.

Daarnaast wordt ook verder gewerkt aan de herinrichtingsplannen van de ring (R18)

Tijdens een publieksmoment op woensdag 19 juni 2024 presenteren we graag de huidige stand van zaken en blikken we vooruit naar de timing. Iedereen is welkom om 19.30 u. in GC Den Dries. 

De ontwerpers van IOK lichten samen met de gemeente het huidige ontwerp toe. Er ligt echter nog geen definitief plan op tafel. Het voorontwerp zal immers ook de komende periode nog verder verfijnd worden.

Vragen, opmerkingen of suggesties? We vernemen het graag via E re10@retie.be of T 014 38 92 40.