Herinrichting Markt

In 2014 werd het startschot gegeven van Re10, een ambitieus centrumplan voor een leefbaardere dorpskern. Intussen zijn er al heel wat realisaties afgestipt. De herinrichting van de Markt is het sluitstuk van het ganse project.

De krijtlijnen van het ontwerp werden reeds in een voortraject uitgewerkt. In tussentijd lieten er zich echter een aantal veranderingen optekenen: zo werd de Markt geselecteerd als toekomstig Hoppinpunt, wijzigde de regelgeving rond water, krijgen we de kans om Europese steun aan te trekken in het kader van een klimaatrobuuste herinrichting … Het ontwerp werd de voorbije periode afgetoetst aan deze nieuwe evoluties, al blijven de krachtlijnen uit het voorontwerp behouden.

Tijdens een publieksmoment op 19 juni '24 presenteerden we de huidige stand van zaken en blikten we alvast even vooruit naar de timing.

Op dit moment ligt er echter nog geen definitief plan op tafel. Het voorontwerp zal immers ook de komende periode nog verder verfijnd worden.