Timing en fasering Re10

Maart 2016  Doortrekken ringweg - zwaar verkeer uit centrum 
Mei 2016  Zwaar verkeer wordt langs centrum geleid - invoeren tonnagebeperking 
Mei 2016  Aanstellen ontwerper Markt, Kerkhofstraat en Kasteelstraat
3 mei 2016  Eerste plannen worden afgetoetst met de klankbordgroep
24 mei 2016 Publieksmoment: de nieuwe Markt in zicht ...
14 juni 2016 Eerste van reeks van 5 workshops
Najaar 2016  Opstart van inspraaktraject rond parkeren met handelaars, horeca, buurtbewoners, stakeholders ...
Begin 2017  Evaluatie mobiliteitsplan 
Voorjaar 2017  Parkeerbeleid wordt uitgetekend 
Juni 2017 Nieuw mobiliteitsplan van kracht
25 september 2017 Publieksmoment tijdens Krikkrak
23 maart 2017 Laatste Re10-workshop
26 april 2017 Publieksmoment Herinrichting Kasteelstraat - Markt
september 2017 Start nutsmaatschappijen Kasteelstraat
26 februari 2018 Aanvang werken Kasteelstraat
10 september 2018 Kasteelstraat opengesteld voor verkeer
30 april 2019 Publieksinformatiemoment: Heraanleg Passtraat-Markt en Herinrichting ring
23 januari 2020
Bewonersvergadering: Herinrichting Kasteelstraat - PASSTRAAT - Markt