Zorg voor een goede sfeer in het verkeer!

Bij de start van het schooljaar 2021-2022 ontvingen alle Retiese scholen een spandoek. De banner stimuleert iedereen om te zorgen voor een fijne sfeer in het verkeer.

Maak oogcontact met mede-weggebruikers. Ga er niet zomaar vanuit dat men jou gezien heeft. Wees hoffelijk en vriendelijk. Dit zorgt niet enkel voor een aangename sfeer: voor kwetsbare groepen zoals kinderen en ouderen, is duidelijk en sociaal gedrag van levensbelang.

Kijk naar elkaar, maak gebaren en laat zien wat je van plan bent. Geef elkaar de nodige tijd en ruimte!