Lang verblijf: Arbeidskaart en beroepskaart voor buitenlandse werknemers en zelfstandigen

Wanneer je als niet-EU burger in België wenst te werken en te verblijven, dan heb je daar toelating voor nodig. Meer info hierover vind je op de website van de Vlaamse Overheid, W www.vlaanderen.be/als-buitenlander-in-vlaanderen-komen-werken.

Procedure

De gecombineerde vergunning ‘single permit’

Deze aanvraag wordt ingediend via de werkgever bij het bevoegde Gewest en dient de documenten te bevatten om zowel de arbeidstoelating als de verblijfsmachtiging aan te vragen. Vervolgens bekom je op het gemeentebestuur je elektronische verblijfskaart waarmee je 2 toelatingen krijgt: voor je verblijf én om te werken.

Meer info:www.vlaanderen.be/gecombineerde-vergunning-single-permit

De beroepskaart voor zelfstandigen

Mensen met een buitenlandse nationaliteit die in België als zelfstandige willen werken, hebben daarvoor een beroepskaart nodig. Een aantal categorieën van buitenlanders is vrijgesteld van beroepskaart.

Meer info:www.vlaanderen.be/beroepskaart-voor-buitenlandse-ondernemers

Na het bekomen van de beroepskaart kan je een aanvraag tot verblijf indienen bij het gemeentebestuur.

In loondienst voor minder dan 90 dagen

Buitenlanders die gedurende maximaal 90 dagen in België willen wonen en werken, hebben daarvoor een papieren arbeidskaart nodig. Op basis van die arbeidskaart mogen ze tijdens de beperkte duur van hun tewerkstelling in België werken. Hun werkgever heeft in dat geval een arbeidsvergunning nodig.

Meer info: W www.vlaanderen.be/arbeidskaart-en-arbeidsvergunning