Exploitatievergunning voor de horeca

Een exploitatievergunning voor de horeca maakt het mogelijk een horeca-zaak open te houden. Elke toekomstige exploitant moet voor het openen, het openhouden of het heropenen van een horeca-zaak een exploitatievergunning hebben.

De aanvraag voor de exploitatievergunning gebeurt het best twee maanden voor je jouw zaak wilt openen.

Een drank- en exploitatievergunning moet worden aangevraagd per exploitant en per vestiging.

Aanvraag drank- en exploitatievergunning

Voor de aanvraag van een drank- en exploitatievergunning bezorg je onderstaand formulier en de daarin vermelde bijlagen.

Dit doe je ofwel via aangetekend schrijven, ofwel door afgifte op het Secretariaat tegen ontvangstbewijs, ofwel via e-mail met vraag om leesbevestiging via E secretariaat@retie.be.

Het Uniform Gemeentelijk Politiereglement vind je terug op www.retie.be/uniform-gemeentelijk-politiereglement-kempen-noord-oost. Het politiereglement houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen, kan je raadplegen via volgende link: www.retie.be/politiereglement-houdende-maatregelen-tot-het-voorkomen-en-bestrijden-van-brand-in-publiek-toegankelijke-lokalen-en-tijdens-publiek-toegankelijke-evenementen.