Nachtvergunning voor de horeca

Als uitbater van een café, hotel of dancing, hebt u een vergunning nodig als u langer wilt openblijven dan het verplichte sluitingsuur. Het verplichte sluitingsuur staat vermeld in het politiereglement. Het verplichte sluitingsuur maakt een onderscheid tussen weeknachten en weekendnachten, waardoor het sluitingsuur in het weekend later is.

Als u altijd langer open blijft dan het verplichte sluitingsuur, vraagt u een permanente nachtvergunning aan. Wilt u een tijdelijke uitzondering op het sluitingsuur, dan vraagt u een tijdelijke nachtvergunning aan.

Procedure

U doet de aanvraag schriftelijk, met vermelding van de gewenste afwijking (dagen en uren).

Sluitingsuur Retie

Het sluitingsuur voor horecazaken is vastgesteld op 03.00 u. Dit sluitingsuur geldt eveneens voor eenmalige evenementen zoals gelegenheidsbals, tentfuiven,… Horecazaken en eenmalige evenementen zijn vrij van sluitingsuur op oudejaarsnacht, in de nacht van zaterdag op zondag tijdens het weekend van Retie-jaarmarkt (maart) en van Retie-kermis (september). Dit geldt niet voor evenementen in openlucht.

Publiek toegankelijke inrichtingen moeten zich uiteraard in orde stellen met de reglementering inzake brandpreventie.