Vergunning voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken (tapvergunning)

Alle toekomstige uitbaters van publieke inrichtingen (vaste drankslijterijen) en reizende drankslijterijen (bijvoorbeeld tapwagen, boten, treinen …) die van plan zijn gegiste en sterke dranken te schenken, moeten een drankvergunning hebben. Een drankvergunning geeft de uitbater de toestemming om gegiste dranken (dranken met een alcoholpercentage van minder dan 22°) en sterke dranken (meer dan 22°) te schenken in publieke inrichtingen als cafés, snackbars, restaurants …

Voorwaarden

Om een vergunning te krijgen, moet je voldoen aan alle andere reglementering die van toepassing is op de uitbating van een drankgelegenheid. Je moet dus:

  • een stedenbouwkundig vergunde inrichting of een goedgekeurde reizende inrichting hebben
  • aan de moraliteitsvoorwaarden voldoen
  • met de brandveiligheid in orde zijn
  • indien nodig een milieuvergunning klasse 2 hebben.

De drankgelegenheid moet gelegen zijn op het grondgebied van de gemeente.

Procedure

Je vraagt de vergunning aan bij de gemeente waar de zaak gevestigd is.

Voor de aanvraag van een drank- en exploitatievergunning bezorg je onderstaand formulier en de daarin vermelde bijlagen.

Dit doe je ofwel via aangetekend schrijven, ofwel door afgifte op het Secretariaat tegen ontvangstbewijs, ofwel via e-mail met vraag om leesbevestiging via E secretariaat@retie.be.

Bedrag

De vergunning is gratis.

Regelgeving

Wet betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank (B.S., 30 december 1983).

Het Uniform Gemeentelijk Politiereglement vind je terug op www.retie.be/uniform-gemeentelijk-politiereglement-kempen-noord-oost.

Het Politiereglement houdende maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke lokalen en tijdens publiek toegankelijke evenementen, kan je raadplegen via volgende link: www.retie.be/politiereglement-houdende-maatregelen-tot-het-voorkomen-en-bestrijden-van-brand-in-publiek-toegankelijke-lokalen-en-tijdens-publiek-toegankelijke-evenementen.