Uittreksel uit het strafregister

Uittreksel aanvragen?

Stap 1: Een aanvraag indienen kan via ons loket of via het online formulier. Voor een uittreksel uit het strafregister heeft u volgende gegevens nodig: naam en voornaam, rijksregisternummer en de reden van aanvraag. Dit laatste is nodig omdat er 3 verschillende types van uittreksels zijn.

Stap 2: Bij aanvraag aan het loket ondertekent u het aanvraagformulier en informeert de medewerker u wanneer de afhaling mogelijk is. De termijn wordt op maximum 2 werkdagen vastgelegd. U kunt dus niet zoals voorheen het document dadelijk meenemen. Indien u de aanvraag per e-mail deed, ontvangt u een bevestigingsmail en vervolgens de voorgestelde dag van ophaling.

Stap 3: Maak een keuze voor de manier van ophaling:

 • ofwel door uzelf op vertoon van uw identiteitskaart;
 • ofwel door een derde op vertoon van een ondertekend volmachtformulier en een kopij van de identiteitskaart van de aanvrager;
 • ofwel per post;
 • ofwel digitaal in uw E-box (https://myebox.be/nl).

Gelieve wel te noteren dat indien u de aanvraag via het digitaal loket doet, de afhaling bij voorkeur persoonlijk dient te gebeuren of eventueel via een derde met volmacht. Het document opsturen per mail is niet mogelijk wegens het ontbreken van een identiteitscontrole.

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vindt u op de website van de FOD Justitie.

Voorwaarden

Er zijn drie modellen:

Artikel 595 (algemeen model) is het standaardgetuigschrift dat u kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen u een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer u een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Art. 596.1 (model voor gereglementeerde activiteiten) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen, verkoop van alcoholische dranken).

Artikel 596.2 ('minderjarigenmodel') is nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Procedure

Als particulier vraagt u het uittreksel voor uzelf aan bij de gemeente waar u ingeschreven bent in het bevolkingsregister. U vraagt het uittreksel aan:

 • ter plaatse aan het loket. Neem uw identiteitskaart mee.
 • online (indien beschikbaar) via Mijn Burgerprofiel of via de website van uw gemeente.

Het is belangrijk dat u ook de reden vermeldt waarom u het document aanvraagt, zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

Er zijn wel enkele uitzonderingen. U moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

 • als u geen woon- of verblijfplaats (meer) heeft in België (geschrapt of naar het buitenland afgeschreven)
 • of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw’s).

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

Aanvraag voor een andere persoon

In het gemeentehuis kunt u ook een uittreksel uit het strafregister vragen voor:

 • een andere inwoner:
  • mits u een handgeschreven volmacht hebt van die burger
  • en een kopie van zijn/haar identiteitskaart
 • een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had:
  • enkel als u bloedverwant bent van de overledene.