Volmacht

Identiteitsfraude? Dichterbij dan je denkt! En om dit te vermijden, voert de dienst Burgerzaken extra waakzaam en consequent de controle op identiteit op.

Is er iemand belet en haal je het document graag af voor deze persoon? Geen probleem!

Download onderstaand volmachtformulier en vul het samen in met de persoon op wie het document betrekking heeft. Je dient dit beiden te ondertekenen. Je voegt een kopij toe van de identiteitskaart van de desbetreffende persoon en vervolgens kan je zonder problemen het rijbewijs, het reispaspoort, een attest van woonst ... afhalen.

Dit geldt voor alle documenten voor burgers van + 18 jaar.