Attesten en uittreksels

Een attest of uittreksel uit het bevolkingsregister dien je persoonlijk aan te vragen bij de dienst Burgerzaken. Een uittreksel uit de geboorteakte is enkel te verkrijgen in je geboorteplaats. Een uittreksel uit de overlijdensakte is enkel te verkrijgen in de gemeente waar het overlijden plaatsvond en in de laatste woonplaats van de overledene. Een uittreksel uit de huwelijksakte of uit de echtscheidingsakte kan je enkel verkrijgen in de gemeente waar het huwelijk plaatsvond. Wanneer je met een beroep start of van beroep verandert, moet je dit doorgeven aan de dienst Burgerzaken. Wanneer je een uittreksel of een attest nodig hebt, is het immers belangrijk dat je beroep overeenstemt met de reële situatie.