10. Herinrichting Markt

Met de Markt zijn we aan ons paradepaardje toe! Een volledig gerenoveerd dorpsplein met voldoende rustpunten en ruimte, veel groenaccenten en - bepaald niet onbelangrijk voor de doorsnee Retienaar - plaats voor terrasjes en gezelligheid. Met als klap op de vuurpijl: de kermis opnieuw op de Markt!

Om deze plannen concreet te maken, zijn uiteraard de nodige budgetten voorzien. In 2016 werd een ontwerper aangesteld om de eerste fase aan te pakken (Kasteelstraat). Ook werd in de loop van 2016 een inspraak- en participatietraject opgestart. Geïnteresseerde burgers volgen het traject mee op in de vorm van workshops, klankbordgroepen en stuurgroepen.

In eerste fase werd de Kasteelstraat aangepakt. In de loop van 2020 wordt gestart met de heraanleg van de Passtraat om zo verder richting het marktplein te werken.

Aanvang infrastructuurwerken Kasteelstraat - maandag 5 maart 2018

Op maandag 5 maart 2018 gingen de infrastructuurwerken in de Kasteelstraat van start. Hiermee komen we alvast een stapje dichter bij een nieuwe Markt. De werken namen 6 maanden in beslag.

Kasteelstraat open voor verkeer - maandag 10 september 2018

Na 6 maanden werken werd de vernieuwde Kasteelstraat opengesteld voor alle verkeer.

Ontwerp voor realisatie wegenis- en rioleringswerken in Passtraat goedgekeurd door gemeenteraad - 30.04.2020

Tijdens de gemeenteraad van 30 april 2020 werd het ontwerp voor de realisatie van de wegenis- en rioleringswerken in de Passtraat goedgekeurd. Deze werken zijn een volgende stap naar de herinrichting van het centrum.

Aanvang werken in Passtraat - 02.06.2020

Vanaf dinsdag 2 juni 2020 zijn de nutsmaatschappijen met voorbereidende werken in de Passtraat gestart.

Vanaf november 2020 start de aannemer met infrastructuurwerken. Deze werken zullen in 2 fases worden uitgevoerd. Tijdens de eerste fase worden het kruispunt met de Gildenstraat en het Vestplein aangepakt. In de tweede fase is de Passtraat zelf aan de beurt.

Lees hier meer.