Boeren langs de Grote Gracht

lcpboxluchtfoto De Graaf © De Beeldwinkel

Met het LEADER-project ‘Boeren langs de Grote Gracht’ wil het gemeentebestuur een deel van het wandelknooppuntennetwerk ‘Kempense Heuvelrug’ belevingsvol opladen en de rol van landbouwers als landschapsbouwers in de kijker zetten. Het afwateringskanaal ‘de Colateur’, of in de Retiese volksmond ‘De Grote Gracht’, vormt de ruggengraat van de wandeling. De tweede landschappelijke drager van het verhaal is het landbouwontginningsgebied ‘De Graaf’. Ten slotte vormt het Retiese dialect een derde drager. ‘Boeren’ wordt in Retie immers ook als werkwoord gebruikt en heeft de betekenis van ‘het bewerken van landbouwgrond’ of ‘het uitbaten van een landbouwbedrijf’.

De Gemeente Retie heeft ontwerpers en kunstenaars uitgenodigd om een voorstel in te dienen voor het LEADER-project Boeren Langs de Grote Gracht. Teams werden uitgedaagd om een totaalconcept te maken voor zitobjecten, infodragers, een kijkverhoog én een land-artelement, dat bijdraagt aan de beleving van het landschap en de geschiedenis van het landgebruik. AR-TUR zorgde voor ondersteuning bij het selectieproces.

 

Meer informatie: dienst Vrije Tijd, T 014 38 92 69.