Wapenschild en logo

Wapenschild

Het wapenschild van Retie is dat van de eerste dorpsheer, Gerardus van Duffel.
Het bestaat uit drie palen van keel op een gouden veld, met een vrij kwartier van hermelijn, vergezeld van een barensteel van azuur. Zo luidt de officiële beschrijving. In gewone woorden betekent dit: drie loodrechte stroken (palen) van rood (keel) op een gele (gouden) grond (veld), daarin een vak (kwartier) witte grond bezet met kruisvormige stukjes zwart bont (hermelijn), vergezeld van een blauwe (azuur) horizontale-streep-met-drie-hangers (barensteel).
De kleuren van Retie zijn dus rood en geel (goud).

Logo en huisstijl

Het logo van de gemeente Retie symboliseert een pad dat als een meander door Retie loopt. Dit benadrukt vooral het aangename en gezellige karakter van onze woongemeente. De rivier verwijst bovendien naar de zachte recreatie en staat symbool voor toeristische trekpleisters zoals de vele fietsroutes en het mooie wandelnetwerk.
Uit het logo komt duidelijk de letter R van Retie naar voor. De warme rode kleur staat voor het gezellige en sociale karakter van de gemeente. De strakke, moderne vorm en het lettertype benadrukken het gewenste eigentijdse imago van de gemeente. De dynamiek in het logo staat symbool voor het authentieke en bruisende gemeenschapsleven in Retie.

Het OCMW-logo is verwant aan dat van de gemeente, wat duidt op de samenhang tussen gemeente en OCMW. In dit logo komt, behalve de letter R, ook de letter O naar voor. Het is een warm logo dat staat voor de helpende en zorgende functie van het OCMW.

Het gemeentebestuur en het OCMW startten in juni 2008 met een volledig nieuwe huisstijl. Om naar de inwoners naar buiten te komen als één lokaal bestuur, kozen we voor eenzelfde huisstijl en twee logo’s die duidelijk naar elkaar verwijzen.