Over Retie

Retie, één van de fraaiste gemeenten uit de Kempen, is 4 838 hectaren groot en telde 11 663 inwoners op 1 januari 2022. Dit betekent dat Retie een bevolkingsdichtheid heeft van 235 inwoners per vierkante kilometer, wat een relatief laag cijfer voor de regio is.

Ten opzichte van 1709, toen Retie nog de dichtst bevolkte gemeente was, is Retie de dunst bevolkte gemeente van het gebied Kempense Meren geworden. Dit houdt verband met het feit dat Retie ook de minst industriële gemeente van de regio is, wat op recreatief vlak ongetwijfeld voordelen biedt. Aan water is er in onze gemeente geen gebrek: tal van kronkelende beekjes vormen samen het bekken van de Kleine Nete. Retie is het dorp van de Zeven Neten.

Retie werd in 1332 zelfstandig. Vroeger vergaderden de bestuurders onder de lindeboom. Alle belangrijke documenten werden dan in de 'comme', een kist, bewaard en opgeborgen in de kerktoren.

Retie is een landelijke gemeente. De bewoning is er geconcentreerd rond een centraal plein, waarrond de verbindingswegen met de naburige dorpen liggen. Op dit kruispunt staan de neogotische Sint-Martinuskerk, de eeuwenoude gerechtslinde en het gemeentehuis, dat dateert van 1898. Heel bijzonder zijn de ligging en het uitzicht van de voormalige pastorie in Vlaamse renaissancestijl. Deze ligt ietwat geïsoleerd buiten de dorpskom en is omringd door een gracht. In 1967 werd de westelijke ringlaan aangelegd tussen de Molsebaan en de Turnhoutsebaan, waardoor het dorpscentrum gedeeltelijk ontlast werd van doorgaand verkeer.

Retie kent ook verscheidene historische gehuchten, die in een grote kring rond de dorpskom liggen. In 1977 werd het kerkdorp Schoonbroek bij de gemeente Retie gevoegd. Hier vind je in de Sint-Jobkerk een fraai Antwerps retabel. Naast de reeds vernoemde gebouwen behoren ook de Sint-Pieterskapel en de Werbeekse kapel van Onze-Lieve-Vrouw ter Sneeuw tot het bouwkundig patrimonium van de gemeente. Het molenpatrimonium omvat een watermolen van 1765 op de Witte Nete en windmolen De Heerser op het Horzelend.