04. Verhuis gemeentelijke diensten

De gemeentelijke diensten worden zoveel mogelijk teruggebracht naar het centrum van ons dorp met gemeentepark Boesdijkhof als rust- en oriëntatiepunt.

De verhuis van buitenschoolse kinderopvang KIKOEN begin 2016 was alvast een eerste stap binnen dit luik. De uitbreiding van de gemeentelijke sporthal wordt in de loop van 2019 gerealiseerd.

Zaterdag 23 januari 2016: officiële opening KIKOEN

De officiële opening vond plaats op zaterdag 23 januari 2016. Het publiek kon kennismaken met de nieuwe, gerenoveerde opvanglocatie in de Kerkhofstraat.

Het oude woonhuis werd grotendeels gerenoveerd. Er is veel ruimte om te spelen, maar de huiselijke sfeer werd bewaard. De nieuwe stek, die voldoet aan alle kwaliteits- en veiligheidseisen inzake kinderopvang, is ideaal gelegen tussen de scholen en vlakbij de sportvelden en speeltuin van het gemeentepark. Bij mooi weer kunnen de kinderen zich uitleven in een ruime tuin en met achterliggende kringlooptuin mogen ze zich ontfermen over de twee schattige huisdieren Pouline & Poulette.

De capaciteit van de nieuwe locatie is van 21 naar 42 kinderen maar liefst verdubbeld. In 2015 werd ook de speelpleinwerking ‘Kei-Tof’ uitgebreid naar de volledige zomervakantie. Hiermee werd het aanbod aan kwaliteitsvolle kinderopvang in onze gemeente aanzienlijk groter en zet het gemeentebestuur nog meer in op de combinatie werk en gezin.

Surf voor meer info over KIKOEN naar www.kikoen.be.