Vast Bureau

Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat in elk OCMW een vast bureau moet worden opgericht, als het uitvoerend orgaan van het OCMW.

De samenstelling is dezelfde als die van het schepencollege en bestaat uit de voorzitter (=burgemeester) en 5 leden (=schepenen).

Het Vast Bureau adviseert de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Verder is het Vast Bureau belast met het afhandelen van de zaken van dagelijks bestuur en de door de Raad gedelegeerde bevoegdheden betreffende onder andere personeelszaken, financiën, aanstellingen en noodsituaties.

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau vergaderen wekelijks. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Besluitenlijsten

De openbare besluitenlijsten van de zittingen van het vast bureau vanaf 21 juni 2021 vind je terug in de raadpleegomgeving.

Samenstelling