Vast Bureau

Het Vast Bureau bestaat uit drie leden: de voorzitter en twee raadsleden. De voorzitter van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn is tevens de voorzitter van het Vast Bureau. 

Het Vast Bureau adviseert de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Verder is het Vast Bureau belast met het afhandelen van de zaken van dagelijks bestuur en de door de Raad gedelegeerde bevoegdheden betreffende onder andere personeelszaken, financiën, aanstellingen en noodsituaties.

Het Vast Bureau vergadert elke tweede dinsdag van de maand. De vergaderingen zijn niet openbaar. 

Samenstelling