College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester en zes schepenen, waaronder de voorzitter van het OCMW.

Het college heeft enkel toegewezen bevoegdheden en staat o.a. in voor het uitvoeren van de beslissingen van de gemeenteraad, het beheren van de goederen en inkomsten van de gemeente, het voeren van rechtsgedingen waarbij de gemeente betrokken is en het houden van de registers van de burgerlijke stand. Het college is een collegiaal orgaan: de leden hebben geen individuele beslissingsbevoegdheid. Het college beslist bij gewone meerderheid. Het college vergadert wekelijks (op dinsdag) onder voorzitterschap van de burgemeester. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Samenstelling