College van burgemeester en schepenen

De burgemeester staat aan het hoofd van de gemeente en is de vertegenwoordiger van de regering. Hij staat aan het hoofd van het schepencollege en het vast bureau.

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit 6 leden: de burgemeester en 5 schepenen.

Het decreet lokaal bestuur bepaalt ook dat in elk OCMW een vast bureau moet worden opgericht, als het uitvoerend orgaan van het OCMW. De samenstelling is dezelfde als die van het schepencollege.

Het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau vergaderen wekelijks op dinsdag. De vergaderingen zijn niet openbaar.

Het schepencollege is het uitvoerend orgaan van de gemeente en neemt het dagelijks bestuur van de gemeente waar.

Het college heeft enkel toegewezen bevoegdheden en staat o.a. in voor het uitvoeren van de beslissingen van de gemeenteraad, het beheren van de goederen en inkomsten van de gemeente, het voeren van rechtsgedingen waarbij de gemeente betrokken is en het houden van de registers van de burgerlijke stand. Het college is een collegiaal orgaan: de leden hebben geen individuele beslissingsbevoegdheid. Het college beslist bij gewone meerderheid.

Besluitenlijsten

De openbare besluitenlijsten van de zittingen van het schepencollege en de reglementen en burgemeestersbesluiten vanaf 21 juni 2021 vind je terug in de raadpleegomgeving.

Samenstelling

 • Patrick Geuens Nieuw Retie

  burgemeester

  Bevoegdheden

  Wettelijke opdrachten - Politie - Brandweer - Burgerlijke stand - Rechtszaken - Ruimtelijke ordening - Hinderlijke inrichtingen - Plechtigheden

  Contactgegevens

  Adres
  Brand 35, 2470Retie
  T
  014 38 92 31 (gemeentehuis)
  T
  014 37 17 97 (thuis)
  E
  patrick.geuens@retie.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Spreekuur

  Omwille van de huidige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in te perken, gaan de spreekuren van de burgemeester niet door.

  Wens je de burgemeester persoonlijk te spreken? Maak dan eerst een afspraak (T 014 37 17 97, E patrick.geuens@retie.be).

 • Koen Claessens

  Koen Claessens Nieuw Retie

  1e schepen

  Bevoegdheden

  Financiën - Personeel - Communicatie - ICT - Lokale economie - Toerisme - Erfgoed

  Contactgegevens

  Adres
  Molenstraat 18, 2470Retie
  G
  0495 60 07 88
  E
  koen.claessens@retie.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Spreekuur

  Enkel op afspraak

 • Fonny Matthijs

  Fonny Matthijs Nieuw Retie

  2e schepen

  Bevoegdheden

  Sport - Begraafplaatsen - Groenvoorzieningen - Milieu

  Contactgegevens

  Adres
  Kasteelstraat 5 / 202, 2470Retie
  G
  0475 47 29 67
  T
  014 37 30 74
  F
  014 37 30 74
  E
  fonny.matthijs@retie.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Spreekuur

  Enkel op afspraak

 • Natalie Adriaensen Nieuw Retie

  3e schepen

  Bevoegdheden

  Bibliotheek - Jeugd - Cultuur - Evenementen - Onderwijs - Gezin - Kinderopvang

  Contactgegevens

  Adres
  Oude Arendonksebaan 95, 2470Retie
  G
  0494 78 14 00
  E
  natalie.adriaensen@retie.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Spreekuur

  Enkel op afspraak

 • Luc Janssens

  Luc Janssens Nieuw Retie

  4e schepen

  Bevoegdheden

  Openbare werken - Patrimonium - Verkeer - Waterlopen - Energie - Mondiale werking

  Contactgegevens

  Adres
  Kasteelstraat 99, 2470Retie
  G
  0477 48 70 48
  T
  014 37 06 68
  E
  luc.janssens@retie.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info

  Spreekuur

  Enkel op afspraak

 • Lut Hermans

  Lut Hermans Nieuw Retie

  5e schepen + voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

  Bevoegdheden

  Bijzonder Comité Sociale Dienst - Sociale zaken - Seniorenbeleid - Plechtigheden - Huisvesting - Gezondheidszorg - Landbouw

  Contactgegevens

  Adres
  Kelderbeemd 7, 2470Retie
  G
  0475 76 17 99
  E
  lut.hermans@retie.be
  Digitaal visitekaartje
  Digitaal visitekaartje

  Meer info