Sociale Dienst - dienst Maatschappelijke dienstverlening aan vreemdelingen

Vreemdelingen op de vlucht kunnen asiel aanvragen in ons land. Een asielprocedure bepaalt of ze definitief in België kunnen blijven of naar hun vaderland moeten terugkeren. Tijdens de duur van deze procedure begeleidt de Sociale Dienst hen en ziet erop toe dat ze op een menswaardige manier worden opgevangen. Sociale Dienst Retie voorziet niet enkel in een lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers, maar heeft o.a. ook de opdracht te zorgen voor de dringende medische hulpverlening van personen zonder wettig verblijf.