Sociale Dienst

De Sociale Dienst van het OCMW biedt verschillende diensten en producten aan over alle levensdomeinen. Een vraag met betrekking tot financiële hulpverlening en maatschappelijke integratie wordt steeds voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Dit comité neemt de beslissing tot het toekennen van de hulpverlening.

Specifiek vermelden we hier een aantal sociale voordelen waar je omwille van je inkomen of invaliditeit misschien recht op hebt.
De meest voorkomende sociale en/of financiële voordelen zijn: parkeerkaart voor personen met een handicap, sociaal tarief telefoon, sociaal tarief kabeldistributie, sociaal tarief gas en elektriciteit, tussenkomst stookoliefonds, vermindering onroerende voorheffing, vermindering inkomstenbelasting, vrijstelling saneringsbijdrage, vrijstelling verkeersbelasting.

De Sociale Dienst onderzoekt of je recht hebt op één van deze voordelen.

Waarvoor kan je bij ons terecht?