Uniform Gemeentelijk Politiereglement Kempen Noord-Oost

Met als doel te streven naar een gelijkwaardige rechtszekerheid voor de burger binnen de politiezoneĀ en te komen tot een uniform optreden van de politie binnen deĀ drie gemeenten van de Politiezone Kempen Noord-Oost (Arendonk, Ravels en Retie), is er nood aan een 'Uniform Gemeentelijk Politiereglement'.

Het reglement bestaat uit een gemeenschappelijk deel voor de hele politiezone, en een specifiek deel voor elke gemeente afzonderlijk.