Retie (be)weegt 2018

De vorige campagnes waren met meer dan 200 deelnemers grote successen. De projecten worden verdergezet omdat er zeker nog veel geïnteresseerden zijn om hun levensstijl aan te pakken. En zulk een gedragsverandering vraagt veel tijd voordat het onbewust wordt toegepast. Vandaar ook het belang van de herhaling van 'Retie (be)weegt' en 'Retie stopt met roken'.

Het doel van de campagne 'Retie weegt en Retie beweegt' is om - in samenwerking met LOGO Kempen en een diëtiste - de bevolking aan te zetten om gezonder te eten, meer te bewegen en minder te zitten. Want zitten is immers het nieuwe roken. De focus van de campagne ligt niet zozeer op een groot gewichtsverlies. Belangrijker is het bekomen van een gezondere en actievere levensstijl, ook voor mensen zonder overgewicht.

Met Retie weegt en Retie beweegt richten we ons op de inwoners, maar dit jaar willen we vooral focussen op kinderen, bedrijven en minder mobiele senioren.

De bedoeling is om deze doelgroepen extra ondersteuning te bieden. We willen haalbare en laagdrempelige beweegmogelijkheden op maat van deze doelgroepen uitwerken.

Dit doen we door hen vooral op hun eigen terrein ondersteuning te bieden. Zo denken we aan de 'One mile a day' actie, het gebruik van hartslagmeters in sportverenigingen, gezonde sportkantines, een fit-o-meter in serviceflats Kloosterhof en woonzorgcentrum Annadal, actieve breaks in bedrijven ... Daarnaast werken we ook beweegsessies uit voor alle deelnemers, die gratis te volgen zijn.

Heb je vragen over Retie (be)weegt? Neem dan contact op met de dienst Vrije Tijd, T 014 38 92 67, E gezondegemeente@retie.be.

Wij helpen je graag mee de gezonde toer op!