Retie in cijfers

Postcode  2470
Oppervlakte  4 838 ha
Aantal inwoners 11 655 (31 december 2020)
Provincie  Antwerpen
Grensgemeenten  Arendonk, Oud-Turnhout, Kasterlee, Geel, Mol en Dessel
Bestuurlijk arrondissement Turnhout 
Gerechtelijk arrondissement Turnhout 
Kanton Arendonk 
Aanvullende personenbelastingen  7,3 % 
Opcentiemen op de onroerende voorheffing  1 275 
Gewestwegen  27 km 
Gemeentewegen 194,15 km 
Tewerkstelling  4 687
Beroepsbevolking 6 788 in de beroepsactieve leeftijd (2007)
Werkloosheid  263 (2010)
Ondernemingsnummer 0207.504.477