Publieksmoment 30 april 2019: Heraanleg Passtraat - Markt en herinrichting ring

PUBLIEKSMOMENT 30 april 2019

Het toekomstproject van Re10 is bijna halfweg. Er zijn reeds belangrijke realisaties tot stand gekomen en er staan nog heel wat mooie projecten op stapel.

Het gemeentebestuur en IOK nodigen iedereen graag uit voor een publieksinformatiemoment op dinsdag 30 april 2019. Tijdens deze informatieavond lichten we de huidige stand van zaken over Re10 toe: wat is er gerealiseerd, welke projecten gaan weldra van start en hoe ziet de verdere timing eruit?

Na de recente heraanleg van de Kasteelstraat, werken we verder richting centrum.
Tijdens deze infoavond gaan we dieper in op het segment Passtraat - Markt. Er wordt duiding gegeven over het ontwerp, de uitvoering en bijhorende timing.

Daarnaast geven we informatie over de toekomstige werkzaamheden aan de ring (R18). Hoe is het huidige concept tot stand gekomen en hoe zien het ontwerp en de fasering van de verschillende deelsegmenten eruit?

De informatieavond staat open voor iedereen: zowel bewoners, handelaars, geïnteresseerden en omwonenden zijn welkom.

Publieksinformatiemoment 30 april - 19.30 u. in GC Den Dries

  • Stand van zaken Re10: overzicht projecten en bijhorend communicatietraject
  • Globale timing 2019 - 2024: ring & Passtraat - Markt
  • Onderlinge fasering uitvoeringswerken ring & Passtraat - Markt
  • Verfijning en vormgeving concept Passtraat - Markt
  • Concept ring en ontwerp deelsegmenten