Bewonersvergadering 23 januari 2020: Heraanleg Passtraat & Vestplein

Ontwerpplannen Passtraat-Vestplein voorgesteld tijdens bewonersvergadering

Na de heraanleg van de Kasteelstraat in 2018 werken we verder richting centrum. Zo starten we in 2020 met de herinrichting van de Passtraat en de aanleg van het plein voor de Vest. De voorlopige ontwerpplannen werden aan de betrokken bewoners getoond tijdens een infovergadering op 23 januari 2020.

De ontwerpers van IOK gaven die avond tekst en uitleg bij het ontwerp en lichtten toe hoe deze plannen nog verder verfijnd en vormgegeven worden. De bedoeling is om na het bouwverlof 2020 te starten met de uitvoering. Vooraf zullen er door de nutsmaatschappijen voorbereidende werken uitgevoerd worden.