Publieksmoment 24 mei 2016: Herinrichting Kasteelstraat - Markt

PUBLIEKSMOMENT 24 mei 2016 

Tijdens het publieksmoment op 24 mei werd de ganse Retiese bevolking uitgenodigd: van handelaars, tot buurtbewoners en andere belanghebbenden ... De toekomstplannen en de aanpak werden er toegelicht.

Stap voor stap gaan we richting een nieuwe Markt en we willen onze inwoners daarbij betrekken. Tijdens het informatiemoment werd daarom een oproep gelanceerd om in te stappen in een participatietraject. Iedereen die de toekomst van ons dorp een warm hart toedraagt en zich in de loop van 2016 - 2017 wil engageren voor enkele workshops en vergaderingen, mocht zich opgeven.