01. Nieuwe school voor GBRetie, afdeling centrum

De nieuwe gemeentelijke basisschool wordt een ruim en veilig leer- en speelcentrum voor onze kinderen, dichtbij de levendigheid van de Markt en met uitnodigende groene achtertuin.

2 december 2013: aanvang werken

Met de aanvang van deze werken werd eveneens het startschot van Re10 gegeven: 10 mooie, grote projecten voor een leefbaar en gezellig centrum. Met de nieuwe school voor GBRetie wordt het onderwijs alvast klaargemaakt voor de toekomst.

Op 2 december 2013 gingen de verbouwings- en nieuwbouwwerken aan de Gemeentelijke Basisschool Retie, afdeling centrum van start. Om de werking van de school maximaal te garanderen, werden de werken in verschillende fasen uitgevoerd. Ruim 3,5 jaar later namen de laatste leerlingen hun intrek in de gloednieuwe klaslokalen.

Het verbouwings- en nieuwbouwproject wordt voor 70 % gesubsidieerd door AGIOn, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs.

20 maart 2014: eerstesteenlegging

De oude toiletten en leraarskamer werden gesloopt en aan de Driesstraat verrezen 2 containerklassen. Op 20 maart 2014 vond in aanwezigheid van de leerlingen, leerkrachten en college van burgemeester en schepenen de eerste steenlegging plaats. De foto's van deze stralende dag vinden jullie terug in het fotoalbum

2 april 2015: grote verhuis

Hoewel de definitieve oplevering pas gepland is voor 2017, vond de oplevering van de eerste fase plaats op 1 april 2015. De leerkrachten en leerlingen nemen het nieuwe gebouw langs de Peperstraat in gebruik.

Hier zijn 4 kleuterklassen, 2 vijfde leerjaren, 2 zesde leerjaren, toiletten voor leerlingen en een leraarskamer in ondergebracht.

In de volgende fase krijgt ‘de tienblok’ een grondige renovatie. Hiervoor moeten dus 10 klassen verhuizen. Sommige klassen kunnen definitief naar het nieuwe gebouw, andere verhuizen tijdelijk naar lokalen in andere gebouwen of naar containerklassen. Op donderdag 2 april vond de grote verhuis plaats. Maar liefst 17 klassen kregen die dag een nieuw onderkomen. Deze zeer omvangrijke organisatie verliep in 7 stadia. 9 'verhuisteams' van leerkrachten, oud-leerkrachten, gemeentepersoneel en ouders leidden de verhuis mee in goede banen. Ook de oudste leerlingen staken een handje toe. 

19 mei 2017: feestelijke opening nieuw speelperkje 

Op vrijdag 19 mei 2017 werd het nieuwe speelperkje op de speelplaats van de Gemeentelijke Basisschool in Retie ingewijd. De nieuwe school in de Peperstraat, waar reeds vier jaar in verschillende fasen aan gewerkt wordt, is bijna klaar. In een laatste fase zal ook de speelplaats onder handen worden genomen.

Het originele en mooi afgewerkte perkje omvat een speeltuig met schuilhutjes, een glijbaan, hangbrug en meerdere klimelementen waar de kinderen van de lagere school zich naar hartenlust op kunnen uitleven. Het project werd door een groep studenten van de Thomas More Hogeschool uitgewerkt. Het lintje werd doorgeknipt in het bijzijn van iedereen die zijn steentje bijgedragen heeft; dit uiteraard in het bijzijn van de kinderen en hun ouders. 

22 september 2017: officiële opening

Op 22 september 2017werd de nieuwe school officieel geopend. Men kon tussen 15.20 u. en 18.00 u. een kijkje komen nemen in het gloednieuwe schoolgebouw. Er was doorlopend een rondgang waarbij leerkrachten en leerlingen met veel plezier een woordje uitleg gaven.

De kinderen en leerkrachten beschikken voortaan over een ruime en veilige speel- en leeromgeving vlakbij de levendigheid van de Markt en een uitnodigende groene achtertuin.