Leegstand

Sinds 1 januari 2010 zijn de bevoegdheden omtrent leegstand en de reeds geïnventariseerde leegstaande panden overgedragen van het Vlaamse gewest naar de gemeente. Elke gemeente is verplicht om een register met leegstaande gebouwen en woningen op te maken en bij te houden.

De gemeente heeft hiervoor een gemeentelijk leegstandsreglement opgesteld dat je hieronder kan raadplegen of kan inkijken bij de dienst Omgeving.

Deze opdracht werd gedelegeerd aan de Intergemeentelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK).

Concreet zal IOK de vaststelling van leegstand, de opmaak en het bijhouden van het leegstandsregister, de beroepsprocedure en de aanvragen tot schrapping op zich nemen.