Lang verblijf: Inschrijving niet-Belg

Iedere persoon met een vreemde nationaliteit die langer dan 3 maanden in België wil verblijven, dient zich persoonlijk aan te melden bij het gemeentebestuur waar hij of zij zijn/haar hoofdverblijfplaats heeft gevestigd en er zijn/haar inschrijving vragen.

Voorwaarden

  • Hoofdverblijfplaats in België hebben
  • Identiteit bewijzen
  • Reden van verblijf kunnen aantonen

Procedure

Alvorens je aan te melden, vul je eerst de vragenlijst in en voeg je de gevraagde documenten toe.

Na de verwerking van je gegevens ontvang je een uitnodiging om je dossier inschrijving te komen ondertekenen.

Verdere informatie over de te volgen procedure, statuut en aanvraag van de verblijfstitel kan je steeds bekomen op de dienst Burgerzaken.

Bedrag

Voor de inschrijving wordt een administratieve kost van 88,10 EUR per persoon aangerekend (tarief 2024). Dit is een gemeentebelasting. Voor een tweede en volgende aanvraag wordt dit bedrag 176,20 EUR per persoon (tarief 2024). De meest actuele tarieven kan je steeds hier raadplegen.

De dienst Vreemdelingenzaken te Brussel vraagt, afhankelijk van de verblijfsaanvraag, een financiële bijdrage. Deze bijdrage varieert tussen de 144 euro en 357 euro (tarief 2024). Dit bedrag dient overgeschreven te worden op de rekening van de FOD Binnenlandse Zaken, dienst Vreemdelingenzaken.

Voor verdere informatie betreffende welke statuten welk bedrag je dient over te maken, neem je best contact op met de dienst Burgerzaken.

Wat meebrengen

  • Nationale identiteitskaart of paspoort
  • Relevante documenten
  • 2 recente pasfoto's (conform ICAO normen)
  • Indien in het bezit van een EU of Niet-EU rijbewijs dien je dit voor te leggen
  • Uitschrijvingsbewijs uit vorige gemeente/land