06. Herbestemming pastorie

In 2015 - 2016 werd gestart met voorbereidingen voor een herbestemmingsplan voor de pastorie aan de Vest.

De voormalige pastorie te midden van de prachtige tuin aan de Vest, krijgt een nieuwe functie. Deze luisterrijke omgeving wordt zo breed mogelijk toegankelijk gesteld: meer ruimte voor een zonnige picknick, langzaam struinen langs de gracht of een afspraakje onder een eeuwenoude bomenkruin … het lieve leven!