Grachtbeschoeiing

Grachtbeschoeiingswerken zijn steeds vergunningsplichtig.

Per bouwperceel wordt een grachtbeschoeiing aan zowel de perceelszijde als de straatzijde toegestaan. De bodem van de gracht mag in geen geval verhard worden. De bodem moet ten allen tijden vrij blijven om infiltratie blijvend te garanderen.

Bij het beschoeien van een baangracht dient men met volgende richtlijnen rekening te houden:

  • Toegelaten materialen: kasseien, kwalitatieve houten beschoeiing, waterdoorlatende materialen (m.u.v. gronddoeken) zijn toegestaan.
  • De hoek van de talud mag maximum 45° graden bedragen.
  • Het water van de weg dient te allen tijden naar de baangracht te kunnen afstromen.
  • De grachten moeten een minimum vrij bodemprofiel van 0,50m hebben, tenzij anders vermeld in de vergunning.
  • De rand van de beschoeiing moet steeds onder de rand van weg aangelegd te worden teneinde een goede afwatering van het rijweg toe te laten.
  • Bij plaatsing dient de nodige aandacht geschonken te worden aan eventuele aanwezigheid van nutsleidingen (bv. aansluitingen). Beschadigingen ervan en eventuele herstellingen zijn steeds ten laste van de aanvrager en dienen onmiddellijk bij vaststelling aan de gemeentelijke technische dienst kenbaar gemaakt te worden.

Meer informatie vind je in onderstaand reglement. Dit werd goedgekeurd op 8 december 2020.