Overwelving baangracht

Voor het overwelven of inbuizen van een gracht op het openbaar domein dien je een schriftelijke aanvraag in op een speciaal hiervoor voorzien formulier.

De toegestane lengte van de inbuizing wordt bepaald door de wegbeheerder, dit is de gemeente of het Vlaamse Gewest. De gemeente voert de werken uit op kosten van de aanvrager. Raadpleeg hier de meest recente tarieven.

 

Het reglement werd goedgekeurd op 8 december 2020.

 

Indien het gaat om een gewestweg, bekijk dan deze link voor de meest recente regelgeving.