Overwelving baangracht

Voor het overwelven of inbuizen van een gracht op het openbaar domein dien je een schriftelijke aanvraag in op een speciaal hiervoor voorzien formulier.

De toegestane lengte van de inbuizing wordt bepaald door de wegbeheerder, dit is de gemeente of het Vlaamse Gewest. De gemeente voert de werken uit op kosten van de aanvrager.