03. Doortrekken Ring

Het doortrekken van de ringweg werd in 2015-2016 gerealiseerd in samenwerking met IOK en AWV. Dit project is het startschot om het zwaar verkeer uit onze dorpskern te weren. En dankzij deze realisatie wordt de uitbreiding van het lokale bedrijvenpark mogelijk, een troef voor de lokale economie en werkgelegenheid.

Het doorgaand en zwaar verkeer kan zich voortaan via een vloeiende passage langsheen het centrum begeven. Dit zorgt voor een leefbaarder centrum en vlottere doorstroming.

De Veldenstraat werd heraangelegd en een nieuw aangelegde bocht zorgt voor de aansluiting met de Europalaan.

Feestelijke inhuldiging op zaterdag 19 maart 2016

Op zaterdag 19 maart werd de Veldenstraat in Retie feestelijk ingehuldigd. Met de realisatie van het doortrekken van de ringweg werd het startschot gegeven om het zwaar transport uit onze dorpskern te weren. Een belangrijke mijlpaal voor de verkeersleefbaarheid in het centrum.

De Veldenstraat werd in de loop van 2015 heraangelegd en begin 2016 gingen de werken aan het kruispunt van de Oude Arendonksebaan en Europalaan van start. De nieuw aangelegde bocht verbindt de Europalaan met de Veldenstraat en zal het doorgaand verkeer uit de richting van Arendonk voortaan via de Veldenstraat in plaats van door de Kerkhofstraat leiden. Aan beide zijden van de weg werd een nieuw fietspad aangelegd in beton. Het kruispunt van de Oude Arendonksebaan met de Europalaan werd aangepast aan de nieuwe situatie en is hierdoor een tiental meter opgeschoven richting Arendonk. Om de leefbaarheid in de buurt te garanderen, is de maximumsnelheid behouden op 50 km/u.

Vandaag de dag is het centrum van Retie vooral een drukke en hectische plaats. We willen de dorpskern opnieuw laten uitgroeien tot een aangename plaats waar de mensen samenkomen; een plaats met groenelementen en ruimte voor terrasjes en gezelligheid. Om dit te realiseren, is een grondige hertekening van het ganse centrum noodzakelijk.

Dankzij dit project wordt eveneens de uitbreiding van het lokale bedrijvenpark mogelijk gemaakt. Een extra troef voor de lokale economie en werkgelegenheid.

Het feestelijke inhuldigingsweekend ging gepaard met een opendeurdag in het bedrijvenpark. Zowel de bestaande als nieuwe bedrijven zetten het ganse weekend hun deuren open.

 

Invoering tonnagebeperking +7,5 ton op 8 juni 2016

Op woensdag 8 juni '16 ging een nieuwe verkeersmaatregel van kracht in het centrum van Retie: op de toegangswegen richting centrum werd een verbod ingevoerd voor voertuigen van meer dan 7,5 ton. Concreet geldt er in de zone binnen de ringweg een toegangsverbod voor alle voertuigen die in beladen toestand zwaarder zijn dan 7,5 ton.
Enkel voor voertuigen die in dit gebied moeten laden en lossen geldt er een uitzondering.