Antennepunt Huis van het Kind Retie

Het Antennepunt is de plaats waar we (toekomstige) ouders en gezinnen (of andere opvoeders) met kinderen tot en met 24 jaar uit de eigen gemeente helpen met vragen over opvoeden en grootbrengen, ontwikkeling en gezondheid maar ook over financiële ondersteuning.
Hilde Maes zal in het Antennepunt de Retiese inwoner bijstaan met opvoedingsadviezen en tips.

Openingstijden Antennepunt:

Elke eerste vrijdagvoormiddag van de maand, uitgezonderd schoolvakanties.

Je maakt vooraf een afspraak wanneer je wil langskomen in het Antennepunt.

Data 2023

  • 3 februari
  • 3 maart 
  • 5 mei
  • 2 juni
  • 1 september
  • 6 oktober
  • 1 december

Meer info:

Hilde Maes, sleutelfiguur opvoedingsondersteuning
Huis van het Kind Retie
T 014 38 95 30 of 0800 35 442 (gratis)
E huisvanhetkind@retie.be

Antennepunt Retie:

KIKOEN, Kerkhofstraat 41, Retie