Woon- en Zorgcentrum Ter Kempen

Heel wat mensen proberen de dagelijkse zorg van een ziek of dementerend familielid op te vangen. Maar in sommige gevallen is het na verloop van tijd onhoudbaar om deze zorgen thuis op zich te nemen en wordt er op zoek gegaan naar een geschikte opvangmogelijkheid.

In woonzorgcentrum Ter Kempen kunnen ouderen met een cognitieve, mentale en/of psychische aandoening terecht. Het is een initiatief van 7 OCMW’s, Welzijnszorg Kempen en ’t Volderke.

In Ter Kempen wordt geleefd in twee leefgemeenschappen van telkens 25 bewoners. Eén leefgemeenschap is gespecialiseerd in de zorg voor mensen met een dementieproblematiek; de andere is bestemd voor mensen met een ruimere psychische, cognitieve en of mentale handicap.

Het is bovenal de bedoeling om een kwaliteitsvolle en deskundige opvang te bieden in al zijn aspecten.

Leven in WZC Ter Kempen is gericht op een veilige, herkenbare en geborgen omgeving. Elke bewoner beschikt over een private woongelegenheid die hij zelf mag inrichten. Maar wonen en leven in Ter Kempen houdt niet op aan de voordeur. Bewoners kunnen sociale contacten onderhouden of aangaan buiten het rusthuis.