Weg- en rioleringswerken Schoonbroek 2021

De werken in Schoonbroek gaan van start!

Het huidige en komende jaar zullen er in Schoonbroek heel wat ingrijpende werken plaatsvinden.

Verschillende nutsmaatschappijen voeren in functie van de geplande weg- en rioleringswerken vernieuwingen uit aan leidingen en kabels. Aansluitend zullen de infrastructuurwerken worden uitgevoerd in deze straten. Het Kerkplein wordt klaargemaakt voor de bruisende toekomst van Schoonbroek, zodat het er aangenaam vertoeven is en er evenementen kunnen worden georganiseerd.

Een update over de stand van zaken van de werken krijg je verder op deze pagina.

Schoonbroek van de toekomst

In 2019 kregen inwoners van Schoonbroek de kans om tijdens het traject ‘Veerkrachtige Dorpen’ hun zeg te doen over het ‘Schoonbroek van de toekomst’. Bij de opmaak van dit project hielden we dan ook zoveel mogelijk rekening met de elementen die daaruit zijn voortgevloeid.

Intussen werd dit hele project concreet en werden hiervoor de nodige subsidieaanvragen in orde gebracht en goedgekeurd. De aanstelling van een aannemer is ook rond, zodat de werken op korte termijn kunnen aanvatten.

Rioleringswerken

Er zal gewerkt worden in verschillende straten: Kerkplein, Broekstraat, Hoekstraat, Hofstraat, Beekstraat, Kabienstraat, Oude Beemden en Wampstraat.

Er komt vuilwaterriolering. Naast de aanleg van deze buizen zullen bestaande ingebuisde grachten maximaal worden opengemaakt. Deze grachten dienen als opvang, buffering en infiltratie van hemelwater afkomstig van het openbaar domein.

Alle woningen gelegen langs het traject zullen verplicht moeten aansluiten op de vuilwaterriolering en grachten. Dit vraagt dus ook inspanningen van jou op privédomein. Hemelwater en afvalwater moeten namelijk maximaal gescheiden worden afgevoerd.

Afkoppelingen in functie van rioleringswserken

Bekijk de presentatie met alle praktische info over waarom afkoppelen, hoe ...

In de loop van februari en maart ontvangen alle bewoners langs het traject een brief van studiebureau DND Exaqt. Je krijgt een voorstel tot afspraak. Deze dien je te bevestigen of indien nodig te verplaatsen. Daarnaast krijg je de nodige praktische richtlijnen die je moet voorbereiden om het bezoek vlot te laten verlopen. Op het afgesproken tijdstip komt de afkoppelingsdeskundige bij jou langs. De bestaande toestand wordt samen met jou in kaart gebracht en je krijgt een eerste ontwerp voor de aanleg van gescheiden waterstromen.

De aannemer van de wegenwerken baseert zich voor de plaatsing van de huisaansluitputjes op
het ontwerp opgemaakt in samenspraak met de afkoppelingsdeskundige. Deze aansluitputjes komen op de grens met het openbaar domein, waarop je moet aansluiten. Als eigenaar ben je zelf verantwoordelijk voor de werken op privéterrein.

Nadat de werken op privéterrein zijn uitgevoerd, zal je als eigenaar een keuring moeten aanvragen die uitgevoerd wordt door Pidpa. De eerste keuring neemt het gemeentebestuur voor haar rekening. Indien er een herkeuring noodzakelijk is, dan staat de eigenaar zelf in voor deze kosten. De keuringsattesten bezorg je daarna aan de gemeentelijke Technische Dienst.

Vernieuwing wegen

Naast de werken die ondergronds plaatsvinden, zal er ook bovengronds een en ander wijzigen. Fietsers en voetgangers krijgen een centrale plaats. De breedte van de weg blijft ongewijzigd, maar door het gebruik van verschillende materialen zal er een versmallend effect gecreëerd worden.

Op het Kerkplein zal de huidige verbinding tussen Hesstraat en Beekstraat aan de kerk niet langer toegankelijk zijn voor voertuigen. Daarnaast zullen er 24 parkeerplaatsen worden aangelegd.

Timing

Nutsmaatschappijen

(Pidpa, Fluvius, Telenet en Proximus)

Van 8 februari ’21 tot begin mei 21 *

Vanaf februari vervangen verschillende nutsmaatschappijen oude leidingen en kabels. Bovengrondse leidingen zullen ondergronds gebracht worden en de openbare verlichting schakelt over naar LED-verlichting.

De nutsmaatschappijen hebben ondertussen op verschillende plaatsen hun kabels en leidingen al ondergronds geplaatst of vervangen en momenteel is men volop bezig met het overkoppelen van de bestaande huisaansluitingen op de nieuwe leidingen. Uiteindelijk zullen ook de steunpalen verwijderd worden. Het einde van deze werken is, zoals gepland, voorzien begin mei.

Februari – maart ‘21

De afkoppelingsdeskundige maakt een voorstel tot afspraak voor een plaatsbezoek in functie van de afkoppelingswerken op privéterrein. De opgemaakte ontwerpplannetjes zullen als basis dienen voor de plaatsing van de huisaansluitputjes op privéterrein.

Weg- en rioleringswerken: aanvangsdatum 1 juni 2021

Alle bestaande grachtinbuizingen op het traject zullen volledig verwijderd worden. De grachten worden maximaal terug open gelegd en opnieuw geprofileerd. Om dit te realiseren zullen op verschillende plaatsen obstakels en constructies verwijderd of verplaatst moeten worden.

Onderstaande afbeeldingen geven een overzicht weer van de globale timing van de opeenvolgende fases.

 • ROOD = rioleringswerken
 • BLAUW = wegeniswerken

FASE 1: vanaf 1 juni '21 tot bouwverlof

 • Rioleringswerken Wampstraat – Oude Beemden
 • Rioleringswerken Hoekstraat (tussen Oude Beemden en Schoolstraat)
 • Plaatsing pompstation op kruispunt Oude Beemden – Hoekstraat

FASE 2: vanaf 1 augustus tot half september 2021

 • Rioleringswerken Hoekstraat (vanaf Oude Beemden richting Den hoek) – Hofstraat – Den Hoek
 • Wegeniswerken Wampstraat – Oude Beemden
 • Voorbereidende wegeniswerken Hoekstraat

FASE 3: vanaf half september tot half november 2021

 • Rioleringswerken St. Jobstraat – Kerkplein – Kabienstraat
 • Wegeniswerken Den Hoek – Hoekstraat - Hofstraat

Fase 3 werken Schoonbroek

FASE 4: vanaf half november '21 tot half februari '22

 • Rioleringswerken Beekstraat (1e) en Broekstraat (2e)
 • Wegeniswerken St. Jobstraat – Kerkplein – Kabienstraat

Fase 4 werken Schoonbroek

FASE 5: vanaf half januari '22 tot eind maart 2022

 • Wegeniswerken Beekstraat en Broekstraat

Fase 5 werken Schoonbroek

Download hieronder enkele gedetailleerde plannen

Blijf op de hoogte

Via deze pagina proberen we een zo duidelijk mogelijke stand van zaken mee te geven.

Heb je vragen, neem dan contact op met de Technische Dienst.

In geval van eventuele hinder, aangepaste afvalophaling of afspraken die gemaakt moeten worden, neemt de aannemer rechtstreeks contact op met de betrokken inwoners.