Wegbermverharding

Wegbermverhardingen langs de wegen worden vaak aangelegd zonder hierbij de toepasselijke regels te respecteren.

Woon je in een straat waar geen baangrachten zijn, dan kan je ervoor opteren om de wegberm te verharden. Hiervoor dien je wel een vergunning aan te vragen bij het gemeentebestuur.

Hierbij worden volgende regels gehanteerd:

  • Buiten de noodzakelijke inritten mogen geen niet-waterdoorlatende materialen worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld betonklinkers.
  • Volgende materialen komen wel in aanmerking: dolomiet, kiezels …
  • Een vlotte waterafvoer moet steeds verzekerd blijven, daarom het gebruik van waterdoorlatende materialen.
  • De aanleg gebeurt op kosten en risico van de belanghebbende, na het verkrijgen van de nodige vergunning.
  • De toelating geeft geen enkel bijkomend recht. Dit betekent dat er nooit aanspraak kan gemaakt worden op enige vorm van herstel of schadeloosstelling bij eventuele doorgraving van de wegberm door bijvoorbeeld nutmaatschappijen.

Indien het gaat om een gewestweg, bekijk dan deze link voor de meest recente regelgeving. Het reglement werd goedgekeurd op 8 december 2020.