Wateroverlast

Bij zware en/of aanhoudende neerslag kan er op sommige plaatsen sprake zijn van wateroverlast.

Wanneer dit gebeurt, neem je best contact op met de Technische Dienst. Deze dienst probeert de kritieke plaatsen in kaart te brengen.

Inwoners die in het kader van (een mogelijke erkenning door) het rampenfonds een dossier willen indienen, kunnen terecht op het Secretariaat. Deze dienst beschikt over de nodige informatie om de inwoners administratief op weg te helpen.