Overlijden

Wanneer een naaste overlijdt, worden we als mens diep getroffen. Is hij of zij lang ziek geweest of plotseling heengegaan, de dood van een geliefde overvalt ons altijd.

Gelukkig zijn er meestal familieleden en vrienden met wie we in de eerste dagen van rouw ons verdriet kunnen delen. Samen halen we mooie herinneringen op, bereiden de afscheidsviering voor, zoeken we troost bij elkaar.

Maar meteen moeten ook een heleboel administratieve en praktische zaken worden geregeld ...

Wie moet er op korte termijn verwittigd worden?

De bank

Het is aan te raden zo snel mogelijk de bankinstelling op de hoogte te brengen. De lopende rekeningen en/of andere bankbezittingen (bv. een bankkluis) van de overledene en diens partner worden immers tijdelijk geblokkeerd. Om toegang te krijgen tot de gelden op de rekening moet een officieel document voorgelegd worden waaruit blijkt wie erfgenaam is.

De werkgever, boekhouder of instantie die een vervangingsuitkering betaalde

Ingeval de overledene op het ogenblik van overlijden een beroepsactiviteit uitoefende of een werkloosheids- of ziekte-uitkering genoot, moet respectievelijk de werkgever, boekhouder, uitbetalingkas voor de werkloosheidsuitkering of het ziekenfonds verwittigd worden. FOD Sociale Zekerheid (integratie en inkomensvervangende tegemoetkoming/hulp aan bejaarden) wordt automatisch door het gemeentebestuur op de hoogte gebracht van overlijden.

De dienst pensioenen

  • Bij het overlijden van een gepensioneerd persoon brengt het gemeentebestuur via het rijksregister de pensioenkassen op de hoogte van het overlijden. Er wordt automatisch onderzoek gedaan naar een overlevingspensioen.
  • Indien de overledene nog niet met pensioen was, kan je als weduwe/weduwnaar een overlevingspensioen of overgangsuitkering aanvragen bij de Pensioendienst van het OCMW. Je kan een overlevingspensioen met terugwerkende kracht aanvragen tot 12 maanden na het overlijden.
  • Indien de overledene een buitenlands pensioen genoot, dien je deze instelling wel op de hoogte te brengen van het overlijden.

Het ziekenfonds – de zorgkas

Aan het ziekenfonds bezorg je best een uittreksel uit de overlijdensakte, alsook de SIS-kaart van de overledene.

Indien de overledene een uitkering genoot van de zorgverzekering, verwittigt het ziekenfonds de zorgkas.

Nutsvoorzieningen

In een woning zijn doorgaans heel wat nutsvoorzieningen aanwezig: gas en elektriciteit, water, telefoon (ook mobiele telefoon), kabeldistributie, internet …

Het is noodzakelijk dat al deze instanties op de hoogte worden gebracht van het overlijden. Wanneer de overledene een bepaalde vorm van vrijstelling of sociaal tarief genoot, dient dit opgezegd te worden.

Verzekeringsmaatschappij(en)

De lijst van verzekeringen die de overledene had, kan lang zijn. De verzekeringsmaatschappij moet verwittigd worden van het overlijden. Sommige polissen zijn immers overbodig geworden en kunnen afgesloten worden.

Andere

Had de overledene een abonnement op kranten, weekbladen, boeken of postorderbedrijven? Deze worden best zo vlug mogelijk stopgezet.

Het kenteken van auto of ander motorvoertuig van de overledene moet teruggestuurd worden naar de Directie voor Inschrijving van Voertuigen (DIV). Het kenteken overnemen kan alleen wanneer je getrouwd of wettelijk samenwonend was, maar ook in dat geval dien je DIV te verwittigen zodat dit in orde kan gemaakt worden.

Wat bieden wij?

De Sociale Dienst van het OCMW kan je helpen bij het verwittigen van overlijden bij eerder genoemde instanties.