Stratenplan

Een stratenplan van de gemeente kan je gratis verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis.

Nieuwe inwoners ontvangen een stratenplan bij hun inschrijving.

Het laatste stratenplan werd uitgegeven in 2016.