SABAM en billijke vergoeding

Terwijl SABAM de rechten van auteurs beschermt, is de billijke vergoeding in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de prestaties van uitvoerders en producenten.

Hebt u een zaak waar klanten komen en speelt u er muziek (radio, cd's of andere), dan bent u verplicht om naast de vergoeding die u aan SABAM betaalt, ook een billijke vergoeding te betalen.

SABAM

SABAM is de Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers. Ze int de verplichte vergoeding voor publiek uitvoeringsrecht bij gebruik van of laten horen of zien van werken van muzikanten, schrijvers, filmmakers, ... De vergoeding gaat naar de auteur of componist van de tekst of muziek.

Ook als het gaat om een privéfuif en/of als u geen inkom vraagt, moet u aan SABAM betalen. Alleen voor ‘kosteloze mededelingen in familiekring’ moet u geen toestemming aanvragen en bent u ook geen rechten verschuldigd.

U betaalt een forfait volgens een bepaald tarief. Hoeveel u precies betaalt, wordt bepaald in functie van de grootte van de zaal, de prijs van de meest gevraagde consumptie, de gevraagde inkomprijzen...

Meer informatie over de tarieven vindt u op de website van SABAM.

De billijke vergoeding

De billijke vergoeding is een compensatie voor uitvoerders en producenten.

De billijke vergoeding wordt gevraagd wanneer u muziek of teksten in het openbaar gebruikt waarvan anderen de auteur of componist zijn. Bijvoorbeeld bij het spelen van opgenomen muziek op een openbare fuif of op de achtergrond in een café, restaurant, kapperszaak, fitness, wachtruimte van een arts, ...

Het gaat telkens om “opgenomen” muziek (bv. radio, cd, mp3). Voor live muziek moet u geen billijke vergoeding betalen.

Lees meer over de aangifte van de billijke vergoeding. De billijke vergoeding wordt geïnd door:

  • Honebel: voor horecazaken
  • Outsourcing Partners: voor anderen.

Vragen en klachten

Hebt u een vraag of klacht over deze materie, dan spreekt u best eerst de organisatie aan waarvan u een vraag tot betaling kreeg.

Bent u niet tevreden of denkt u dat deze organisaties misschien niet correct handelen? Dan kunt u terecht bij de controledienst voor beheersvennootschappen van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Consumenten.