Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De leden van de gemeenteraad vormen sinds 2019 ook de raad voor maatschappelijk welzijn. Zij vertegenwoordigen de hele bevolking en zijn rechtstreeks verkozen. Het aantal inwoners van de gemeente bepaalt het aantal leden, voor Retie zijn dat er 21. De algemeen directeur staat de gemeenteraad bij, maar maakt er geen deel van uit.

Een van de raadsleden wordt aangesteld als voorzitter van zowel gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn. Binnen de gemeente is de gemeenteraad het belangrijkste bestuursorgaan. De gemeenteraad heeft een algemene regelgevende bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de gemeente (bijv. burgemeester en college van burgemeester en schepenen). De raad voor maatschappelijk welzijn is het bestuur van het OCMW. In dringende gevallen kan de voorzitter beslissen om hulpverlening toe te kennen aan personen en gezinnen, zowel materiaal als financieel.

De raad voor maatschappelijk welzijn komt eenmaal per maand samen en neemt alle beslissingen in verband met het bestuur van het OCMW. Daarnaast beslist de raad ook over elke financiële hulpvraag; dit gedeelte is niet toegankelijk voor publiek. De agenda's en verslagen kan je hier raadplegen.

Een afgevaardigde van de gemeente kan op de raad aanwezig zijn, maar alleen de raadsleden samen met de voorzitter beslissen over de hulpverlening. Zij nemen een beslissing nadat zij op basis van het sociaal verslag van de maatschappelijke werkers voldoende inzicht hebben gekregen in de situatie van de cliënt.

Samenstelling