Raad voor Maatschappelijk Welzijn

De OCMW-raad is het bestuur van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn. De OCMW-raadsleden worden verkozen door de gemeenteraad. Het aantal raadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Retie heeft negen raadsleden, waarvan één verkozen is tot voorzitter. De OCMW-raad komt eenmaal per maand samen en neemt alle beslissingen in verband met het bestuur van het OCMW. Daarnaast beslist de raad ook over elke financiële hulpvraag; dit gedeelte is niet toegankelijk voor publiek.

Naast de raadsleden en de voorzitter, is ook de algemeen directeur aanwezig. Een afgevaardigde van de gemeente kan op de raad aanwezig zijn, maar alleen de raadsleden samen met de voorzitter beslissen over de hulpverlening. Zij nemen een beslissing nadat zij op basis van het sociaal verslag van de maatschappelijke werkers voldoende inzicht hebben gekregen in de situatie van de cliënt.

Samenstelling